Táto stránka používa cookies za účelom optimalizácie efektívneho poskytovania služieb v súlade so zásadami pre súbory cookies. Potvrdením oznamu vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookies.

Tovar v akcii

Naša cena 61,00 EUR
Dostupné
Naša cena 99,00 EUR
Dostupné
Naša cena 79,00 EUR
Dostupné

TOP produkty

Naša cena 111,00 EUR
Dostupné
Naša cena 91,00 EUR
Dostupné
Naša cena 99,00 EUR
Dostupné

 


Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1.    Spôsob objednávania

2.    Povinnosti predávajúceho

3.    Povinnosti kupujúceho

4.    Ceny tovaru

5.    Dodacie podmienky

6.    Poštovné

7.    Zrušenie objednávky

8.    Reklamácie

1. Spôsob objednávania

Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu  kontakt@optigemini.sk, kde uvediete presný názov tovaru, presné parametre produktu, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne číslo.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám obratom zašleme potvrdenie o prijatí objednávky.

Objednávky nad 200€ je nutné uhradiť vopred na náš bankový účet.


2. Povinnosti predávajúceho


Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

1.    Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

2.    Tovar ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

3.    Tovar ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

1.    Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.

2.    Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

3.    Za poškodenie zásielky zavinené poštou.

4.    Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv, alebo iných nepredvídateľných prekážok.

5.    Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má, alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

6. AK SI ZÁKAZNÍK BEZDôVODNE NEVYZDVIHNE DOBIERKU, budeme od neho požadovať uhradenie nákladov na prepravu, ktoré nám tým vznikli. Zákazník obdrží poštový poukaz na úhradu pohľadávky so splatnosťou 14 dní. Neuhradené pohľadávky budú následne vymáhané súdnou cestou.

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

1.    Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek nedostatkov nám ich bezodkladne oznámiť.

2.    Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, ako aj opätovného doručenia tovaru.

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru vrátane DPH (daň z pridanej hodnoty). Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

5. Dodacie podmienky

Termín dodania

Tovar ktorý máme skladom vyskladňujeme v príebehu 3 až 14 pracovných dní od prijatia objednávky. To znamená, že lehota doručenia by nemala prekročiť 15 pracovných dní od prijatia objednávky. V prípade, že tovar na sklade nemáme a je potrebné ho objednať, sa dodacia lehota pohybuje v rozmedzí 1 – 5 týždňov v závislosti od produktu. Pri každom produkte sa snažíme približné dodacie lehoty uvádzať.

Po vybavení objednávky vždy zákazníka informujeme, že jeho objednávka bola zaslaná na uvedenú dodaciu adresu. Stav vašej objednávky si môžete pozrieť aj po zaregistrovaní na našom internetovom obchode.

Ak zásielku nedostanete do 5 pracovných dní od oznámenia o odoslaní objednávky na uvedenú dodaciu adresu, odporúčame informovať sa u nás telefonicky, prípadne mailom. Stáva sa totiž, že zákazníci nedostanú oznámenie z pošty o uložení zásielky.

V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime vám predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiadame vaše odsúhlasenie. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nami nezavinenými (meškanie zásielky, strata zásielky...)

Ak si objednáte tovar, ktorý sme vypredali, prípadne z akýchkoľvek dôvodov výrobca (dodávateľ) stiahol z predaja a neinformoval nás o tom, okamžite po zistení tejto skutočnosti vás budeme kontaktovať (e-mailom, prípadne telefonicky).


Spôsob dodania

Objednaný tovar zasielame Slovenskou poštou, alebo kuriérom UPC. Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list. Pri objednávkach zo zahraničia si vopred dohodneme podmienky aj spôsob dodania a platby.

6. Poštovné

Poštovné 1.trieda - 5

Dobierka - 1 €


V prípade, že je objednávka zasielaná mimo Slovenskej republiky, je poštovné účtované individuálne a objednávka musí byť uhradená vopred.

7. Zrušenie objednávky

Vážení zákazníci, nákup cez internet prináša popri nesporných výhodách aj určité nevýhody oproti nákupu v bežnom obchode. Aj napriek množstvu uvádzaných informácií nemáte možnosť si ponúkaný tovar prehliadnuť, vyskúšať, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke. Z uvedených dôvodov máte možnosť zrušiť objednávku. Musíte tak však urobiť do 12 hodín.

Podmienky zrušenia objednávky

Ak po odoslaní objednávky v priebehu 24 hodín zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám zašlite na kontakt@optigemini.sk. Obratom vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky a ďalšie informácie ako postupovať.

8. Reklamácie

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty alebo od kuriéra, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom, alebo telefonicky. V takomto prípade vám pošleme zásielku novú. Veľmi často sa totiž stáva, že pracovníci pošty poškodia zásielku nevhodnou manipuláciou.

 

Záručná lehota

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná lehota 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná lehota začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte alebo kuriérovi, poprípade po prevzatí na predajni.


Reklamácia sa vzťahuje len na:

·         preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania

Reklamácia sa nevzťahuje na:

 

·         chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru

.         dodávané príslušenstvo púzdra, handrička nie sú súčasťov výrobku : 

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

Postup pri reklamácii

Aby mohla byť vaša reklamácia akceptovaná,  je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

1.    Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

2.    V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo dostanete so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či nebude priložený doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.

3.    V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Reklamovaný tovar vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Lehota vybavenia reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

O oprávnenosti reklamácie väčšinou rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia reklamovaného tovaru. Niekedy sa však stane, že tovar je potrebné zaslať na posúdenie priamo výrobcovi. V tom prípade sa lehota rozhodnutia o oprávnenosti reklamácie predĺži. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak.

Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.

 

9. Odstúpenie od zmluvy /storno objednávky, vrátenie tovaru/

 

9.1 Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok (ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení). Pri náhradnom plnení predávajúci dodá kupujúcemu tovar v rovnakej kvalite a cene.

 

9.2a Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar predávajúcemu do 14 KALENDÁRNÝCH DNÍ odo dňa prevzatia tovaru (§ 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov). Predávajúci vráti kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo jej časť (body 8.6 a 8.7), a to najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu BEZHOTOVOSTNÝM PREVODOM na účet uvedený kupujúcim.NÁKLADY NA VRÁTENIE TOVARU ZNÁŠA KUPUJÚCI.

 

9.2b 

1).Tovar ktorý zadávame do výroby podľa požiadaviek zákaníka, nie je možné vrátiť alebo vymeniť, podľa § 12 odstavec  5 ( c ) (zákon č. 108/2000 Z. z.). Objednaný tovar je vyrobený priamo na zákazníka, pretože zákazník si sám zvolí model, farbu a veľkosť.

 

 9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené PÍSOMNOU FORMOU, a to buď prostredníctvom e-mailu na adresu kontakt@optigemini.sk (do 12 hodín od jej potvrdenia a to bez udania dôvodu).V prípade stornovania objednávky po potvrdeni viac ako 12 hodín je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu škodu, ktorá vznikla v súvislosti zo zabezpečením tovaru.

 

Neohlásené zásielky nebudú prevzaté, a preto Vás dôrazne žiadame, aby ste nás o úmysle vrátiť tovar informovali vopred! Tovar zaslaný na dobierku nebude prijatý!

 

9.4 E-mail musí jednoznačne vyjadrovať zámer kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy a musí obsahovať všetky potrebné náležitosti pre identifikáciu kupujúceho, t.j. je potrebné uviesť najmä:

 

- číslo objednávky

- dátum uskutočnenia objednávky

- meno a adresu kupujúceho/odberateľa uvedeného v objednávke

- presnú špecifikáciu tovaru (názov, počet ks), ktorý kupujúci vracia

 

9.5 Zároveň kupujúci v lehote 14 PRACOVNÝCH DNÍ odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar predávajúcemu bez ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo má chyby, ktoré spotrebiteľ nespôsobil; primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Tovar odporúčame odoslať na adresu predávajúceho formou poistenej zásielky, primerane zabalenej, aby nedošlo k poškodeniu tovaru. Tovar je potrebné doručiť predávajúcemu spolu s príslušenstvom (vrátane návodu príp. záručného listu), KÓPIOU FAKTÚRY a krátkou žiadosťou, vyjadrujúcou zámer kupujúceho vrátiť tovar. V žiadosti uveďte aj číslo bankového účtu.

 

Doručovacia adresa pre vrátenie tovaru:

OPTIKA OPTIGEMINI

Štúrová 69

900 01 Modra

 

9.6 Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a predávajúcemu doručí tovar nepoužitý, nepoškodený a v originálnom obale, predávajúci vráti kupujúcemu celú kúpnu cenu zaplatenú za tovar, bez nákladov na poštovné.

 

9.7 Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a predávajúcemu doručí tovar v inom ako v pôvodnom neporušenom stave a obale (napr. zbavený pôvodného obalu, použitý, nekompletný, poškodený alebo znečistený), predávajúci vráti kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar zníženú o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu a/alebo o hodnotou jeho opotrebenia (v súlade s § 457 Občianskeho zákonníka).

 

Ochrana osobných údajov

 

 

optigemini rešpektuje súkromie všetkých užívateľov, ktorí navštívia našu webovú stránku. Riadime sa a konáme v zhode s najsprávnejšími princípmi zaobchádzania s osobnými údajmi.

 

Naša ochrana súkromia je súčasťou nášho záväzku poskytovať dokonalý zákaznícky servis. optigemini sa zaväzuje zaobchádzať s informáciami poskytovanými vami starostlivo a zodpovedne, predovšetkým v súvislosti s kooperáciou s tretími stranami. Avšak, optigemini nenesie žiadnu zodpovednosť za konanie tretích strán.

 

Zhromažďovanie, spracovanie a využívanie osobných údajov

 

Termín “osobné údaje” reprezentuje všetky informácie, ktoré uvádzate na webovej stránke www.optigemini.sk a ktoré umožňujú osobnú identifikáciu.

 

V prípade, že uskutočníte nákup na našom e-shope, vaše osobné informácie budú zhromaždené za účelom poskytnutia tovaru, ktorý si u nás objednávate. Tieto údaje môžu zahŕňať vaše meno, adresu, e-mailovú adresu, telefonický kontakt.

 

optigemini zhromažďuje, uchováva a spracováva osobné údaje bez vášho výslovného súhlasu v súlade s požadovanými právne platnými predpismi, ktoré sú považované za nevyhnutné na splnenie zmluvne dohodnutých servisných povinností medzi optigemini a vami, zákazníkom.

 

Akékoľvek ďalšie zhromažďovanie, spracovávanie a využívanie osobných údajov bude podrobené vášmu schváleniu.

 

Prenos osobných údajov

 

Všetky informácie zaznamenané nami budú považované za výhradne dôverné za akýchkoľvek okolností, a môžu byť zdieľané s tretími stranami iba v nasledujúcich situáciach:

 

  • Použitie vašej e-mailovej adresy za účelom kontaktovania vás ohľadom akýchkoľvek problémov s vašou objednávkou realizovanou na našej webovej stránke.
  • Predloženie vašich platobných údajov vybraným finančným inštitúciám za účelom spracovania vašej platobnej transakcie za nákup vo vašom mene.
  • Predloženie údajov o vašej doručovacej adrese prepravnému partnerovi, ktorý zodpovedá za doručenie vašej objednávky.
  • Ak to vyžaduje zákon, (tj. optigemini sa podriaďuje právoplatným súdnym príkazom), sme povinní sprístupniť osobné údaje polícii alebo akýmkoľvek činným orgánom.

 

Spoločnosť optigemini nie je oprávnená poskytovať zákaznícke údaje tretím stranám bez povolenia zákazníka.

 

 

 

Súhlas a zrušenie súhlasu

 

V prípade, že nám poskytnete vaše osobné údaje za účelom dokončenia transakcie, overenia platobnej karty, zrealizovania objednávky, vybavenia doručenia alebo vrátenia tovaru, považujeme váš súhlas so zhromaždením a spracovaním týchto informacií spoločnosťou optigemini za vzťahujúci sa výhradne na daný špecifický účel.

 

V prípade, že vás požiadame o vaše osobné údaje z dôvodu vedľajších účelov (napr. e-mail marketing), budeme vás buď priamo žiadať o váš súhlas alebo vám poskytneme možnosť odmietnutia.

 

Každý uživateľ našej webovej stránky má možnosť kedykoľvek odvolať tento súhlas s okamžite nadobudnutou platnosťou bez udania dôvodu prostredníctvom kontaktovania nás e-mailom na kontakt@optigemini.sk

 

Zhromažďovanie iných ako osobných údajov

 

Za účelom zdokonaľovania našich služieb, optigemini využíva HTTP cookies (male časti dát uložené vo vašom webovom prehliadači). Cookie súbory neobsahujú osobné údaje a nemáte možnosť ich identifikovať. Cookies môžu byť deaktivované v nastaveniach vášho prehliadača.

 

Právo na informácie

 

Každý zákazník má právo žiadať o informáciu, ktoré osobné údaje boli uložené na stránke optigemini a má právo žiadať o zmenu alebo odstránenie daných údajov bez akéhokoľvek poplatku.

 

Dodatky

 

Vzhľadom na náš neustály vývoj, naše rozširovanie sa a zmeny v zákonoch, naše predpisy spracovaní dát sa budú taktiež vyvíjať. optigemini si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť svoje zásady ochrany súkromia. Zmeny sa prejavia ihneď po ich aplikovaní na internetových stránkach.

 

Dúfame, že sa nám podarilo odpovedať na všetky otázky týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov. V prípade požadovania doplňujúcej spätnej väzby, kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese kontakt@optigemini.sk

 

NTQxYjEw