Zrak je pre človeka zo všetkých zmyslov považovaný za najdôležitejší. Pomocou zmyslového orgánu, ktorý predstavuje oko, človek vníma takpovediac dokonalé vizuálne obrazy okolitého sveta.

Ľudské oko je jedným z najdôležitejších orgánov človeka, ktorým získavame asi 85% všetkých informácií o okolitom svete a preto je starostlivosť o zrak veľmi dôležitá. Rozdiel medzi okuliarmi od Vášho očného optika a okuliarmi z drogérie, hypermarketu, čerpacej stanice alebo z tržnice je rozdiel týkajúci sa Vášho zdravia.

 

ľudské oko

 

Pokiaľ oko nemá žiadnu chybu videnia, vytvára sa obraz vzdialených alebo blízkych predmetov na sietnici. Oko je schopné akomodovať, čo znamená, že v závislosti na vzdialenosti sa šošovka zakrivuje alebo splošťuje tak, aby bol vytvorený obraz jasný a ostrý. Akomodácia umožňuje videnie od niekoľkých centimetrov až do nekonečna.

Pokiaľ je obraz vytvorený na sietnici neostrý, znamená to, že oko má chybu videnia - refrakčnú vadu. Refrakčné vady môžme rozdeliť na hypermetropiu, myopiu, astigmatizmus a presbyopiu.