Táto stránka používa cookies za účelom optimalizácie efektívneho poskytovania služieb v súlade so zásadami pre súbory cookies. Potvrdením oznamu vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookies.

Tovar v akcii

Naša cena 71,00 EUR
Dostupné
Naša cena 79,00 EUR
Dostupné
Naša cena 60,00 EUR
Dostupné

TOP produkty

Naša cena 91,00 EUR
Dostupné
Naša cena 111,00 EUR
Dostupné
Naša cena 99,00 EUR
Dostupné

 Starostlivost o zrak

starostlivosť a zachovanie dobrého zraku

Zrak by si mal každý z nás chrániť doslova ako oko v hlave, nakoľko je zdrojom 80 – 90 % všetkých informácií, ktoré prijímame z nášho okolia. Väčšina ľudí má o zraku a o očiach relatívne skreslenú a zjednodušenú predstavu. A to, že za zhoršením videnia sú len slabé okuliare, a teda na zhoršenie videnia sú silnejšie okuliare ten jediný liek. Bohužiaľ, nie je to celkom tak. Do komplexu starostlivosti o zrak patrí aj prísun dostatku vitamínov, nenasýtených mastných kyselín a tzv. očných pigmentov – karotenoidov, ktoré sa nachádzajú napr. v koreňovej a v listovej zelenine. Dôležitý je aj vplyv prostredia, a to najmä pracovného, kde trávime najviac času a kde sú oči najviac zaťažované (dostatočné osvetlenie pracovnej plochy, vzdialenosť od očí atď.). Ak pociťujeme relatívne náhle alebo aj postupné trvalé zhoršovanie videnia jedným alebo oboma očami, malo by to byť signálom na návštevu odbornej očnej ambulancie. Tu je možnosť vyšetrenia zrakovej ostrosti a vylúčenia iných príčin zhoršenia videnia pomocou komplexného oftalmologického vyšetrenia. Relatívne často sa nám objavujú prípady zanedbania zo strany pacienta s odôvodnením, že to prejde samo. Pri viacerých očných diagnózach je však prevencia a zachytenie ochorenia v skorom štádiu s následnou cielenou terapiou jedinou možnosťou, ako uchovať dobrý zrak čo najdlhšie a zabrániť vzniku vážnych komplikácií.

činnosti ktoré škodia zraku

Môže ísť len o funkčné zmeny, napr. zníženie celkovej výkonnosti z dôvodu únavy očí, bolesti hlavy, rezanie, začervenanie a slzenie očí alebo tlak za očami, a to pri práci náročnej na pozornosť a sústredenie (počítač, mikroskop). Tieto problémy sa dajú relatívne uspokojivo odstrániť pri dodržiavaní zásad hygieny práce. Sú však aj činnosti, ktoré vyvolajú organické zmeny. Sem môžeme zaradiť vplyv žiarení (infračerveného, UV žiarenia, RTG žiarenia, elektromagnetického žiarenia), dráždenie očí pri práci s rôznymi chemikáliami a prchavými látkami, ale aj alergény z nášho okolia. Samostatnú skupinu tvoria pracovné úrazy, úrazy pri športe a iných aktivitách (dielňa, záhrada) bez dostatočných ochranných pomôcok.

dedičnosť a zrak

Vplyv dedičnosti má pri očných ochoreniach rôzne zastúpenie. Pri niektorých sa prejaví s 50 – 100 % pravdepodobnosťou (krátkozrakosť, dystrofie rohovky, celkové metabolické ochorenia s očnými komplikáciami, glaukóm). Pri iných, tzv. multifaktoriálne podmienených ochoreniach, hrá dedičnosť len čiastkovú úlohu, je jedným z rizikových faktorov a samotné ochorenie vznikne až v kombinácii viacerých pôsobiacich faktorov vonkajšieho prostredia (vystavenie slnečnému žiareniu, toxické faktory prostredia) a vnútorných vplyvov (vek, pohlavie, oslabenie imunity). Sem môžeme zaradiť niektoré nádory spojovky a cievovky oka, vekom podmienenú degeneráciu makuly, neinfekčné zápaly oka a pod.

choroby zraku

Ak za chorobu považujeme krátkozrakosť, ďalekozrakosť a stareckú ďalekozrakosť (ako prirodzený prejav starnutia), potom sú tieto diagnózy najčastejšie. Nasledujú povrchové zápaly oka (spojovky a rohovky), alergické reakcie, glaukóm (zelený zákal), s vekom súvisí katarakta (sivý zákal) a vekom podmienená degenerácia makuly. Nemali by sme zabudnúť ani na prejavy civilizačných ochorení – vysoký krvný tlak, skleróza ciev, cukrovka a ich očné komplikácie, ktorých počet neustále rastie. Relatívne časté sú aj zápaly hlbších štruktúr oka – dúhovky, sietnice, zrakového nervu, ktoré však vo väčšine prípadov súvisia s iným celkovým autoimunitným ochorením pacienta.

 

YzJmY